POZAPIECKOWO, JUBILEUSZOWOROZMOWACHSZTUCE z ZOFIĄ BILIŃSKĄ :)!

Zapieckowe spotkanie 04.04.2018 z artystką rzeźbiarką Zofią Bilińską, która 10 marca obchodziła jubileusz 50.lecia pracy artystycznej odbyło się w gościnnych progach Miejskiego Ośrodka Sztuki. Licznie przybyli Zapieckowicze najpierw w spokoju i z dużym zainteresowaniem obejrzeli pięknie zaaranżowaną wystawę.

Po zwiedzeniu wystawy Zofii Bilińskiej przeszliśmy do sali, gdzie była możliwość porozmawiania o życiu i SZTUCE. W związku z tym, że jubileuszowi 50.lecia pracy artystycznej Zosi towarzyszy przepięknie wydany album, w którym Krystyna Kamińska, opierając się na materiałach źródłowych, opisała szczegółowo, wręcz intymnie wiele faktów z życia prywatnego i artystycznego naszej rzeźbiarki -  poprosiłam ją, by przybliżyła sylwetkę Zosi Bilińskiej. Zrobiła to w sposób b. interesujący prowadząc z Zosią rozmowę — o domu rodzinnym, o szkołach, o konieczności samodzielnego utrzymania się na studiach, o drodze artystycznej począwszy od pierwszych zleceń, o pracy przy poszczególnych rzeźbach, o podejściu do wyzwań, o sztuce odtworzeniowej i własnej twórczości artystycznej, o spojrzeniu na sztukę, o przyjaciołach artystach…

Twórczość artystyczna Zofii Bilińskiej była natchnieniem także dla poetów. Na zapieckowym spotkaniu Ireneusz Krzysztof przeczytał dwa swoje wiersze inspirowane rzeźbami Zosi: Pokuśnica oraz Ikar. Wiersze te zamieszczone są także w albumie wydanym z okazji jubileuszu 50.lecia pracy artystycznej Zofii Bilińskiej.

Zofia Bilińska urodziła się w Iwacewiczach na Polesiu. Jest absolwentką Liceum Plastycznego w Poznaniu. Dyplom z rzeźby uzyskała w pracowni Magdaleny Więcek-Wnuk w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (1968). Z Gorzowem związana jest od 1976. Uprawia rzeźbę monumentalną oraz małe formy rzeźbiarskie. Jest autorką kilku pomników w mieście — m.in. pomnik Ofiar Stalinizmu na cmentarzu komunalnym , pomnik Więźniarek z Ravensbrück na cmentarzu Świętokrzyskim,  pomnik Papuszy, romskiej poetki czy pomnik gorzowskiego malarza Jana Korcza, pomnik Pawła Zacharka, a także wielu rzeźb plenerowych – m.in. Fonntanna Pauckscha, Macierzyństwo, Panny w nurcie Kłodawki, Czarownica, Żurawie… Jest autorką tablic, medali, płaskorzeźb i małych form rzeźbiarskich. Statuetki przez nią projektowane i wykonywane znajdują się w posiadaniu laureatów konkursów i osób zasłużonych w wielu dziedzinach (Nagroda im. Janusza Słowika, Nagroda Stowarzyszenia Hospicjum św. Kamila w Gorzowie, Sportowiec Roku, Olimp Lubuski i in.). Zrealizowała także pomniki oraz kompozycje rzeźbiarskie dla Drawna, Choszczna, Sulęcina, Recza, Świebodzina, Santoczna, Glisna. Uczestniczyła w wielu warsztatach artystycznych w kraju i za granicą. Swoją twórczość prezentowała na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Za swoją twórczość otrzymała wiele nagród. W latach 80. Była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Fot. Ewa Żelazny-Macura, Kazimierz Ligocki, Barbara Schroeder

 

 

Dodaj komentarz