POZAPIECKOWOPREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ PTASIEJ!

Henryk Radowski ze Słońska to człowiek niezwykły. Urodził się w Słońsku i tu mieszka do dzisiaj. Życie Henryka Radowskiego odmieniło się diametralnie, gdy 20 lat temu pękł mu tętniak. Ta trudna zdrowotnie sytuacja spowodowała, że narodził się na nowo (przez pół r oku uczył się chodzić, dwa lata pisać…). Nie miał już obowiązku pracy zarobkowej. Stał się więc bardzo aktywnym i kreatywnym działaczem społecznym. Został jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Słońska „UNITIS VIRIBUS” (Wspólnymi Siłami). Zainicjował także powstanie RZECZPOSPOLITEJ PTASIEJ.  Rzeczpospolita Ptasia to unikalna w skali Polski inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Słońska, której celem jest klubowe zrzeszenie miłośników ptaków odwiedzających okolice Słońska. Słońsk to niewielka miejscowość w dolinie Warty w województwie lubuskim przylegająca do Parku Narodowego „UJŚCIE WARTY”, jednego z największych w całej Europie terenów podmokłych (ponad 8 tysięcy ha) gromadzący w okresie wędrówek setki tysięcy ptaków. Na terenie parku stwierdzono obecność 245 gatunków ptaków, w tym 174 lęgowych. Aż 26 z nich należy do gatunków ginących w skali światowej. Są to m.in. wodniczka, derkacz, rycyk, żuraw, bąk, bączek, rybitwa czarna. Tutaj znajduje się największe w Polsce zimowisko arktycznego gatunku łabędzia krzykliwego, a także około 30 bielików, które przyciąga obfitość zimujących kaczek, stanowiących ich pokarm.

Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” I Rzeczpospolita Ptasia prowadzą bardzo szeroką działalność na rzecz uatrakcyjnienia swojej miejscowości dla ruchu turystycznego, przyczynienia się do promocji Słońska i Parku Narodowego „Ujście Warty”, tworzenia warunków dla rozwoju rodzimej bazy turystycznej. Co rusz zdobywają różne nagrody i wyróżnienia: m.in. w 2009 ich projekt okazał się najlepszy (z 20 projektów z wielu państw) w konkursie UE na miejsca mało znane, zajęli piąte miejsce wśród 7 nowych cudów Polski, uzyskali tytuł Perła Ziemi Lubuskiej, otrzymali wyróżnienie w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju środowiska i regionu w „Konkursie na najlepszą inicjatywę obywatelską” Fundacji Pro Publico Bono; znaleźli się wśród 35 organizacji pozarządowych, wybranych do nagród i wyróżnień spośród ponad 300, które brały udział w konkursie.

Henryk Radowski w 2002 został wybrany pierwszym Prezydentem Rzeczpospolitej Ptasiej i pełni tą funkcję do dzisiaj. Pełni także funkcję zastępcy prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” .Jest niezwykle kreatywny i aktywny. Obie organizacje w których działa mają ogromne osiągnięcia. Co rusz otrzymują różnorodne nagrody i wyróżnienia; m.in. w 2009 ich projekt okazał się najlepszy (z 20 projektów z różnych krajów) w konkursie UE na miejsca mało znane, posiadają tytuł Perła Ziemi Lubuskiej, znaleźli się się na 5. miejscu wśród 7 nowych cudów Polski, otrzymali wyróżnienie w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju środowiska i regionu w „Konkursie na najlepszą inicjatywę obywatelską Fundacji Pro Publico Bono”.

Fot. Ewa Żelazny-Machura

Dodaj komentarz