PROSZĘ ZAREZERWUJCIE SOBIE CZAS :)!

Klub Na Zapiecku serdecznie zaprasza we wtorek, 11 grudnia o godz.17 do INNEKO przy ul.Teatralnej 49 na spotkanie pt. „Trzy serbskie powieści XX wieku w ich zróżnicowanych kontekstach wyznaniowych” z prof. Bogusławem Zielińskim, dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM.

Wystąpienie dotyczy trzech przykładowo wybranych serbskich powieści („Nieczysta krew” Borisava Stankovicia (1876–1927), sytuująca się światopoglądowo na pograniczu chrześcijańsko-islamskim; „Most na Drinie” Ivo Andricia (1892–1975), której wymowa rewiduje mit kosowski oraz „Oblężenie cerkwi świętego Zbawiciela” Gorana Petrovicia (1961-) — powieść postmodernistyczna, waloryzująca prawosławie i tradycję Bizancjum.

Dodaj komentarz