BARDZO INTERESUJĄCO z prof. zw. Bogusławem Zielińskim z UAM .

11 grudnia 2018 odbyło się b. interesujące spotkanie zapieckowe na temat trzech serbskich powieści XX wieku w ich zróżnicowanych kontekstach wyznaniowych z prof. zw. BOGUSŁAWEM ZIELIŃSKIM.

Bogusław Zieliński to slawista południowy, specjalista w zakresie problematyki etnokulturowej Słowian. Jest dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, największego w Polsce akademickiego ośrodka slawistyki południowej i zachodniej. Domeną zainteresowań badaczy związanych z poznańską szkołą slawistyczną jest funkcjonowanie i wzajemne relacje pomiędzy czteroma slaviami: Slavia Latina, Slavia Orthodoxa, Slavia Islamica i Slavia Iudaica.

Bogusław Zieliński już drugą pięcioletnią kadencję (2008–2013 oraz 2014–2018) przewodniczy Komisji Komparatystyki Literackiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych oraz redaktorem zagranicznym dziesięciu czasopism naukowych.

Pierwszą powieścią, którą omówił Bogusław Zieliński była „NIECZYSTA KREW” Borisava Stankovicia, sytuująca się na pograniczu chrześcijańsko-islamskim. Borisav  Stanković (1875–1927)  studiował prawo w Belgradzie. Przez dłuższy czas przebywał w Paryżu. Jest autorem nowel, powieści i dramatów społeczno-obyczajowych z życia mieszkańców miast w południowo-wschodnich rejonach Serbii, gdzie silne są wpływy kultury tureckiej, m.in. powieść Nieczysta krew z 1910 ; polskie wydanie 1935.

Jako drugą serbską powieść XX w. i zawarte w niej zróżnicowane konteksty wyznaniowe Bogusław Zieliński omówił MOST NA DRINIE (Na Drini ćuprija — ćuprija oznacza most w miejscowym dialekcie). Powieść rozgrywa się w bośniackim Wiszegradzie. Jej akcja zaczyna się w połowie XVI wieku, wraz ze zbudowaniem przez Turków tytułowego mostu w roku 1571. Most ten jest nie tylko cudem ówczesnej architektury, ale również symbolem tego co niezmienne i trwałe w zawierusze dziejów. Stanowi symboliczny most łączący Bośnię z Serbią, Zachód z Orientem.

Trzecią z serbskich książek zapieckowy gość omówił postmodernistyczną powieść Gorana Petrovića OPSADA CRKVE SVETOG SPASA (Oblężenie cerkwi Zbawiciela), wydaną w 1997.

Po omówieniu serbskich powieści w kontekstach wyznaniowych zapieckowy gość poprosił o pytania. Rozwiązała się bardzo ciekawa dyskusja, w której nam laikom zostało przybliżone wiele kontekstów bałkańskich wynikających z historii i lat bieżących.

Fot. Ewa Żelazny-Machura

Dodaj komentarz