POZAPIECKOWO INTERESUJĄCO z JANUSZEM DRECZKĄ :)!

22 stycznia 2019 Zapieckowicze spędzili  bardzo interesujący wieczór z Januszem Dreczką, który opowiedział o swojej znajomości z wybitnym artystą plastykiem, plakacistą, fotografikiem, scenografem i reżyserem teatralnym – Wiesławem Strebejko, który był dla niego, autorytetem i znakomitym rozmówcą o sztuce fotografii.

Wiesław Strebejko urodził się 27.03.45 a zmarł 25 lat temu – 23.04.94. Z Gorzowem związany był przez 20 swoich ostatnich lat. Był jednym z najważniejszych artystów w historii naszego miasta. Należał do Związku Polskich Artystów Plastyków i Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Janusz Dreczka podczas przybliżania sylwetki Wiesława Strebejki skupił się na spontanicznym spotkaniu z nim pod koniec marca 1994, które przekształciło się w 5.godzinną rozmowę. Rozmowa ta była szalenie interesująca, bogata w różnorodne tematy. Wiesław Strebejko był bardzo oczytany w Biblii, w filozofach, uwielbiał rozmawiać o fotografii…

Okazało za niedługo, że było to ich ostatnie spotkanie.Za niecały miesiąc Wiesław Strebejko już nie żył.  Zapieckowy gość Janusz Dreczka — pisze i publikuje wiersze, artykuły z życia teatru, literatury, sztuk plastycznych, mniejszości kulturowych i narodowych, życia miasta, współczesnej historii kościoła. Jest organizatorem wielu przedsięwzięć wydawniczych i współorganizatorem wielu regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprez kulturalnych, konferencji naukowych i popularno-naukowych o mniejszościach kulturowych, religijnych i narodowych. Propagatorem historii miasta i regionu, mecenasem sztuki twórców regionu. Realizatorem wielu wspólnych przedsięwzięć na pograniczu polsko-niemieckim. Kreatorem współpracy polsko-litewskiej. Urzędnikiem i działaczem społecznym, kulturalnym, sportowym, spikerem, komentatorem i konferansjerem. Gorzowianinem z krwi i kości. Pasjonatem Ziemi Lubuskiej.

Opowiadając o znajomości z Wiesławem Strebejko Janusz Dreczka prezentował także swoje teksty z pięknymi rysunkami Bogusława Legana.

Zdjęcia plakatów  są z  książki Hanny Ciepieli STREBEJKO, poświęconej życiu i twórczości artysty :)!

Fot. Ewa Żelazny-Machura, Barbara Schroeder

 

 

 

Dodaj komentarz