POZAPIECKOWO — pięknie biograficznie o Wyspiańskim z Tadeuszem Grabskim — w gościnnej GRACJI :)!

 

12.02.2019 na wyjściowym zapieckowym spotkaniu w gościnnej GRACJI w nabitej po brzegi publicznością salce konferencyjnej (z licznymi dostawkami krzeseł) prezentowało się dwóch moich gości z Poznania – historyk Tadeusz Grabski z tematem „Stanisław Wyspiański w 150. rocznicę śmierci” oraz Andrzej Haegenbarth ze swoimi foto-grafikami, które mają związek z pięknymi wnętrzami GRACJI i pięćsetleciem śmierci Leonardo da Vinci.

A więc po kolei. W tym wpisie o Tadeuszu Grabskim i Stanisławie Wyspiańskim :)!

Tadeusz Grabski jest historykiem, absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje od wielu lat w Muzeum Narodowym w Poznaniu na stanowisku kustosza muzealnego zasobu archiwalnego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów poświęconych historii poznańskiego muzealnictwa oraz archiwistyki, kuratorem i współkuratorem kilku wystaw dotyczących dziejów Polski, wybitnych postaci i ważnych wydarzeń związanych z działalnością Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu. Szczególnie są mu bliscy artyści i ludzie kultury, którzy budowali i tworzyli fundamenty polskiej kultury artystycznej i instytucji muzealnych w okresie zaborów. O Stanisławie Wyspiańskim wie na pewno prawie wszystko :)! Miał o nim publikację w „Studiach Muzealnych”.

Podczas spotkania w Gracji pięknie przybliżył Zapieckowiczom tego genialnego artystę i jego 38 lat krótkiego życia wypełnionego sztuką w różnych jej odsłonach — jako malarza, pisarza, grafika, ilustratora, scenografa…na pogrzeb którego przyszło 40 tys.osób.

Pragnę w tym miejscu podziękować zaproszonym gościom — Tadeuszowi i Andrzejowi — za dostarczenie nam przeżyć poznawczych i artystycznych, wszystkim obecnym za ogromne zainteresowanie tematami a Pani Gabrieli Wójcickiej i gościnnej Gracji za zaproszenie w to piękne miejsce, przygotowanie sali oraz ugoszczenie Zapieckowiczów pysznymi chrustami i rogalikami wypieczonym na miejscu.

Fot. Kazimierz Ligocki, Ewa Żelazny Machura

Dodaj komentarz