POZAPIECKOWO — artystycznie foto-graficznie z Andrzejem Haegenbarthem Andrzej Haegenbarth — w gościnnej GRACJI :)!

Drugim gościem zapieckowego spotkania 12 lutego 2019 r. był Andrzej Haegenbarth, który zaprezentował kilka swoich artystycznych foto-grafik związanych z pięknymi wnętrzami restauracji GRACJA, goszczącej tego dnia klub Na Zapiecku oraz z pięćsetleciem śmierci Leonarda da Vinci. Odpowiedział na liczne pytania Zapieckowiczów podkreślająć swoje podejście do sztuki oraz przybliżając konteksty powstania poszczególnych prac. Andrzej Haegenbarth związany jest z Zapieckiem od 2010. Jest więc dobrze znany Zapieckowiczom z różnorodnych działań.

Jest foto-grafikiem, autorem książek, artykułów i szkiców monograficznych o sztuce współczesnej, pomysłodawcą i kuratorem wystaw. Wypowiada się za pomocą słowa i obrazu. Absolwent UAM. Pracował jako redaktor w takich cenionych pismach jak: dwumiesięcznik „Sztuka” (1974–1981), tygodnik „Wprost” (1982–1986) i miesięcznik „Nurt” (1986–1990) oraz w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Ma w dorobku książki: Sztuki plastyczne w Poznaniu 1945–1980 (1987, współautor), Eros i wspólnicy (1989), Wielka miłość i dewiacje (1990, wznowiona w 1991), Eros i znawcy (1994) i Być artystą! (1994) oraz wiele wstępów do albumów, katalogów, a także szkiców i wywiadów z artystami.

Rok 2018 był dla niego b. pracowity. Zaistniał jako autor wstępu do albumu „Zofia Bilińska” oraz katalogów „Dawny i współczesny pejzaż Poznania”, „Na skrzydłach katedr” Romana Kosmali oraz „Akt jako forma sztuki”(również kurator wystawy). Przygotował cykl prac foto-graficznych „Portrety i rozety”; opracował dwanaście grafik do artystycznego kalendarza planszowego klubu Na Zapiecku 2019. Wystawia regularnie od 2010 roku. Miał kilka wystaw indywidualnych i wziął udział w kilkudziesięciu prezentacjach zbiorowych.

 

Fot. Kazimierz Ligocki, Ewa żelazny-Machura

Dodaj komentarz