POZAPIECKOWO b. interesująco z Hanną Kaup przybliżającą ZŁODZIEJKĘ LUDZKICH ŻYCIORYSÓW.

Zapieckowe spotkanie 12 marca 2019 r. poświęcone było upamiętnieniu historii naszego miasta poprzez wspomnienia ludzi. Mój zapieckowy gość, Hanna Kaup jest pomysłodawczynią, autorką i realizatorką biuletynów ŁĄCZĄ NAS LUDZIEMIEJSCA, projektu realizowanego od 4 lat przez Stowarzyszenie Św. Eugeniusza de Mazenoda w Gorzowie Wlkp. Biuletyny zawierają bardzo osobiste wspomnienia i nadzwyczajne historie życia najstarszych gorzowian. Opowiadają o życiu w ogromnie trudnych czasach II wojny światowej i niełatwych czasach powojennych. Hania na spotkaniu opowiedziała w skrócie o bohaterach poszczególnych biuletynów oraz obdarowała Zapieckowiczów czwartym biuletynem, który w całości opracowała sama. Sama wysłuchała wszystkich opowieści, spisała je, posprawdzała i uściśliła miejsca historyczne i geograficzne oraz zredagowała cały biuletyn. Należą jej się ogromne słowa uznania za wykonanie tej ogromnej pracy.

Jak pod koniec spotkania powiedział Zapieckowicz Kazimierz Ligocki: Hania odkrywa małych WIELKICH ludzi :).

W biuletynie znajdujemy:

G – Gdyby nie data – Henryk Szulżycki — NIEPLANOWANA SPOWIEDŹ Z ŻYCIA, m.in. o obronie Ostrej Bramy i początkach AK;

H – Habit/Hospicjum — s. Michaela Rak — SIOSTRA OD DOBREGO UMIERANIA, m.in. o jej początkach pracy w Wilnie skąd wywodzą się życiorysy wielu bohaterów biuletynów;

J – Jutrzenka Nowych Czasów – tekst Piotra Steblina-Kamińskiego CO BY ZE MNĄ BYŁO? – tekst, który napisał niedługo przed swoją śmiercią 30 marca 2018 r.

K – Kobieta z misiem – Teresa Mazurkowska OSTATNIAMAZURKOWSKICH — wzruszające wspomnienia poszukującej szczegółów związanych z wojennymi losami ojca, okraszone niezwykłą ilością zachowanych zdjęć;

L – Lekarz – dr Jacek Zajączek — ŻYCIE BOGATSZE NIŻ KSIĄŻKA, to opowieść  doktora Jacka Zajączka m.in. o tym jak budował oddział intensywnej terapii w naszym nowym szpitalu, a którego korzenie wywodzą się ze Śląska Cieszyńskiego;

M – Matka – Stanisława Dudziak — STANISŁAWA, MATKA STANISŁAWA – historia bardzo trudnego życia Stanisławy Dudziak z domu Bach, która została całkowitą sierotą w wieku 12 lat i która w 1945 roku z dwuletnim synem na ręku niemal przez miesiąc czekała na dworcu w Rychcicach na wyjazd do Polski;

Podziwiam szczegóły zapamiętane ze swojego życia i przytaczane przez bohaterów biuletynu ŁĄCZĄ NAS LUDZIEMIEJSCA. Szczerze polecam WSZYSTKIM tą nietuzinkową lekturę, która uczy pokory do

W biuletynie  ŁĄCZĄ NAS LUDZIEMIEJSCA jest wzruszający tekst o s. Michaeli Rak, która przez 12 lat prowadziła gorzowskie hospicjum i przed ponad 10. laty wyjechała z lękiem do Wilna, by tam otworzyć pierwsze hospicjum na Litwie. Dziś, gdy wileńskie hospicjum działa już 6. rok siostra Michaela podejmuje się kolejnego ogromnie trudnego zadania –zbudowania i otworzenia w Wilnie hospicjum dla dzieci. Hania Kaup przyniosła na zapieckowe spotkanie skarbonkę ANIOŁA, w którą Zapieckowicze gremialnie wrzucali datki na ten szczytny cel.

Opowieści o bohaterach biuletynów, otrzymanie przez każdego uczestnika spotkania ostatniego biuletynu, zbiórka datków pieniężnych dla s. Michaeli na budowane przez nią w Wilnie hospicjum dziecięce to jeszcze nie koniec atrakcji na dzisiejszym Zapiecku. Hania przyniosła także wino ofiarowane przez kapucyna brata Pawła Gądka. Bodzianek Bogdan Gonta porozlewał je na spróbowanie. Każdy wypił po łyczku za zdrowie bohaterów biuletynu oraz Zapieckowiczów.

Fot. Maria Gonta, Ewa Żelazny-Machura, Barbara Schroeder

Dodaj komentarz