POZAPIECKOWOWYJAZDOWO — bardzo interesująco w Słońsku :).

POZAPIECKOWOWYJAZDOWO — do SŁOŃSKA .

Autokarowa całodzienna  wycieczka Zapieckowiczów do Słońska była udana pod każdym względem. Pobyt zaczęliśmy zwiedzaniem  Parku Narodowego „Ujście Warty” z przewodnikiem Izabellą Engel, Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Słońska „ Unitis Viribus”. Ponad dwugodzinny spacer przy opowieściach Izy i obserwowaniu  ptactwa przez lornetki i lunetę  odbywał się na suchej „betonce”, w dość silnym wietrze, ale w wyśmienitych nastrojach.

Park ten obejmuje ponad 8 tys. ha rozlewisk ujścia rzeki Warty do Odry, wytwarzanych w dużej mierze przez rzekę Postomię. Został założony dla ochrony unikatowych terenów podmokłych, rozległych łąk i pastwisk, które są jedną z najważniejszych w Polsce ostoją ptaków wodnych i błotnych. Na terenie parku stwierdzono obecność 250 gatunków ptaków, w tym ponad 170 lęgowych. Aż 26 z nich należy do gatunków ginących w skali światowej (m.in. wodniczka, derkacz, rycyk, żuraw, bąk, bączek, rybitwa czarna). Tutaj znajduje się także  największe w Polsce zimowisko arktycznego gatunku łabędzia krzykliwego  oraz około 30 bielików, które przyciąga obfitość zimujących kaczek, stanowiących ich pokarm.

Z parku przejechaliśmy na Stacji Pomp, czyli przepompowni  wody. Powstała ona  w 1910 r. (po wynalezieniu maszyny parowej) . Konieczne bowiem było zastosowanie systemu odwadniania, który byłby w stanie przenosić nadmiar wody na drugą stronę wału. Tutaj znajdują się także jedne z wrót do Rzeczpospolitej Ptasiej.

Następnym punktem programu było zwiedzenie kościoła Joannitów, Wystawy Pamiątek Regionalnych i 120. letniego młyna. Po tych obiektach oprowadził nas Henryk Radowski, Prezydent Rzeczpospolitej Ptasiej.

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku jest to dawna kaplica zamku joannitów, wybudowany w latach 1475–1508 i przebudowany w latach 1652–1667. Ma bardzo ciekawe wyposażenie: ołtarz główny w stylu renesansowym z XVI stulecia, przeniesiony z zamku Hohenzollernów w Berlinie, ambonę wykonaną  z czarnego marmuru w 1773 r., krzesło które jest ozdobione krzyżami joannitów, barokowa chrzcielnicę (z 1658), organy  (z 1845), belkę tęczową z figurą Jezusa Ukrzyżowanego, płytę nagrobna Agnieszki Hochenstein oraz okna witrażowe zawierające herby rodowe joannitów poległych w I wojnie światowej.

Wystawa Pamiątek Regionalnych  mieści się w budyneczku obok kościoła. Zgromadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Słońska eksponaty w większości dotyczą historii miejscowości. Umieszczono tu także sporo przedmiotów codziennego użytku i pamiątek przywiezionych przez powojennych osadników z ich dawnych miejsc zamieszkania.  Tutaj nasz przewodnik Heniu Radowski pokazał nam cudeńko — Koran pisany ręcznie i oprawiony w skorupkę żółwia  stanowiący pamiątkę, którą jego mama przywiozła z Wołynia.  Oprócz tego nasz przewodnik miał inne cenne rodzinne pamiątki. Jest też skarbnicą wiedzy na tematy historii Słońska, ciekawych miejsc i interesujących ludzi.

Zaprowadził nas także do zabytkowego młyna wodnego z końca XIX w. Młyn stoi nad rzeczką Łęczą (Lenką), lewym dopływem Postomii  i stanowi dzisiaj ciekawy obiekt turystyczny.  Jeszcze kilka lat temu pracował na pełnych obrotach, pomimo wiekowego wyposażenia.   Młyn, obecnie z napędem wodno — elektrycznym i zachowanym dawnym wyposażeniem, jest sprawny również dziś. Wzbudził w Zapieckowiczach ogromne zainteresowanie.

Naszym przewodnikom: Izabelli Engel i Henrykowi Radowskiemu składamy serdeczne podziękowanie za wspaniale spędzony z nimi czas w interesującym pod wieloma względami ich ukochanym Słońsku.

Słowa Marii Gonty: Zapieckowo na Betonce.Wietrznie, kolorowo, ptasio… Basiu (Barbara Schroeder) — plenerowy Zapiecek udał się wyśmienicie. To był wspaniały pomysł.

 

Fot. Maria Gonta, Barbara Schroeder

Dodaj komentarz