ZUO

To właśnie w Zakładzie Utylizacji Odpadów (ZUO ) w 2012 roku  klub „Na Zapiecku” znalazł swoją nową siedzibę , a ja spotkałam ze strony Zarządu i pracowników wielkie zaangażowanie, profesjonalizm i serdeczną pomoc w organizowaniu kolejnych spotkań, za co z serca dziękuję.

Barbara Schroeder

LIDER EKOLOGII MECENAS KULTURY

LIDER EKOLOGII MECENAS KULTURY

www.zuo-gorzow.pl

 

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych, sprzedażą surowców wtórnych oraz paliwami alternatywnymi RDF, doradztwem w zakresie gospodarki odpadami, edukacją ekologiczną oraz działalnością badawczo-rozwojową.

Zgodnie z opracowaną strategią rozwoju Spółka podejmuje szereg działań, prowadząc działalność systemową w sześciu sferach:

  • ekonomicznej zgodnie, z którą chce być przedsiębiorstwem wprowadzającym spójne działania w obszarze ekonomicznego rozwoju organizacji i społeczności,
  • prawnej zgodnie, z którą chce być przedsiębiorstwem działającym zgodnie z prawem w zakresie prowadzenia działalności, ochrony środowiska, ochrony konsumenta, prawa pracy oraz zobowiązań biznesowych,
  • etycznej  zgodnie, z którą chce być przedsiębiorstwem przestrzegającym przepisów prawa i promującym normy etyczne we wszystkich obszarach działalności,
  • wiedzy zgodnie, z którą chce uczyć się oraz edukować, inicjować i dzielić się wiedzą w trosce o środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne,
  • filantropijnej zgodnie, z którą chce poprawiać jakość życia lokalnego społeczeństwa, poprzez angażowanie się w działalność edukacyjną, sportową, kulturalną i charytatywną,
  • środowiskowej  zgodnie, z którą chce minimalizować działania mające szkodliwy wpływ na środowisko, promować inicjatywy sprzyjające jego ochronie oraz zwiększające poczucie odpowiedzialności wobec środowiska, wdrażać technologie, procesy i innowacje przyjazne środowisku.

Misja Spółki opiera się na:

  • Działaniu zgodnie z przepisami prawa, środowiska, człowieka i partnerów biznesowych. Zasady etyki biznesu są podstawą tych działań.
  • Dążeniu do rozwoju innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów. Działaniom tym przyświeca duch odpowiedzialnego rozwoju.
  • Przybliżaniu problematyki ekologii i ochrony środowiska społeczeństwu. Rozsądne działania przysparzają korzyści społeczeństwu.
  • Wspieraniu rozwoju własnej kadry. Wykształcona, doświadczona, ekologiczna kadra warunkuje realizację założonych celów.

Dodaj komentarz